Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Adewoyin Jamal
Cannizzaro Loris
Farhanee Murtadha Ahmed Awad
Gurbuz Mert
Halonen Eemeli
Hämäläinen Aatu
Happonen Veeti
Härkönen Peetu
Härkönen Roope
Hartikainen Ville
Heiskanen Anton
Huttunen Henri
Huuskonen Lauri
Huuskonen Miikka
Jalkanen Oskari
Karhinen Kasperi
Kärsämä Eino
Kartaslammi Konsta
Karvonen Onni
Kayed Yonas
Keinänen Jere
Kemppainen Aati
Kettunen Alvar
Kola Francesco
Kontro Elias
Koponen Iikka
Koponen Leevi
Koponen Toivo
Koponen Veikko
Laaksonen Erik
Lappalainen Atso
Leppänen Ensio
Löhönen Aleksi
Martiskainen Paulus
Matrosov Vsevolod
Mertanen Uljas
Mylläri Otso
Nyyssönen Lenni
Ojas Kasperi
Olasoji Ville
Onttinen Paulus
Paavola Aaro
Partanen Aku
Pyykönen Väinö
Rissanen Niilo
rissanen Peetu
Rovamaa Samuel
Ruonala Teodor
Savolainen Niklas
Suihkonen Leo
Talvio Hugo
Tanskanen Eetu
Tervo Eemil
Tiikkaja Casey
Tiili Matias
Tiilikainen Alpo
Tiilikainen Aleksi
Väätäinen Eino
Valiulov Ben
Valtola Akseli
Vepsäläinen Aatu
Weisell Sisu
Heikkinen Veini
Martiskainen Eelis M

Toimihenkilöt

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai