Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Adewoyin Jamal
Ahonen Elmeri
Cannizzaro Loris
Farhanee Murtadha Ahmed Awad
Gürbüz Mert
Haarala Eelis
Halonen Eemeli
Hämäläinen Aatu
Happonen Veeti
Härkönen Peetu
Härkönen Roope
Hartikainen Ville
Heiskanen Anton
Huttunen Henri
Huuskonen Lauri
Huuskonen Miikka
Jalkanen Oskari
Kärsämä Eino
Kartaslammi Konsta
Keinänen Jere
Kettunen Alvar
Kodra Xhemal
Kola Francesco
Kontro Elias
Koponen Iikka
Koponen Leevi
Koponen Toivo Otso Elmeri
Koponen Veikko
Laaksonen Erik
Lappalainen Atso
Lintu Noel
Löhönen Aleksi
Martiskainen Paulus
Matrosov Vsevolod
Mertanen Uljas
Nevolin Martin
Olasoji Ville
Onttinen Paulus
Paavola Aaro
Partanen Aku
Pyykönen Väinö
Rovamaa Samuel
Suhonen Veikko
Suihkonen Leo
Talvio Hugo
Tanskanen Eetu
Tervo Eemil
Tiikkaja Casey
Tiili Matias
Tiilikainen Alpo
Tiilikainen Aleksi
Väänänen Viljami
Väätäinen Eino
Valiulov Ben
Valtola Akseli
Varis Oskari
Vepsäläinen Aatu
Weisell Sisu
Heikkinen Veini
Martiskainen Eelis M

Toimihenkilöt