Joukkue

Alged Geith
Antikainen Leo
Huotari Jaakko
Hyvärinen Toivo
Karhunen Joel
Karjalainen Arttu
Keurulainen Vilho
Kuikka Eemil
Kärkiö Aaron
Mali Matti
Mäki-Penttilä Jimi
Nortunen Urho
Närhi Daniel
Puustinen Peetu
Rannanheimo Julius
Rissanen Sisu
Sundman Rasmus
Syrjänen Magnus
Telli Rasmus (Rasse)
Turunen Karlo
Ukkonen Veikko
Vihavainen Otto
Vottonen Visa

Toimihenkilöt