Joukkue

Antikainen Leo
Heikkonen Eino
Hyvärinen Helmi
Hyvärinen Toivo
Härkönen Toivo
Karhunen Joel
Karjalainen Arttu
Kuikka Eemil
Kärkiö Aaron
Mali Matti
Mäki-Penttilä Jimi
Nortunen Urho
Puustinen Peetu
Rannanheimo Julius
Rissanen Sisu
Sundman Rasmus
Syrjänen Magnus
Turunen Karlo
Ukkonen Veikko
Vihavainen Otto

Toimihenkilöt