Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Adewoyin Jamal
Ahlberg Niilo
Ahonen Elmeri
Cannizzaro Loris
Farhanee Murtadha Ahmed Awad
Farhanee Mustafa Ahmed Awad
Gürbüz Mert
Haarala Eelis
Haatainen Mauno
Halonen Eemeli
Hämäläinen Aatu
Happonen Veeti
Härkönen Peetu
Härkönen Roope
Hartikainen Ville
Heiskanen Anton
Huttunen Henri
Huuskonen Lauri
Jalkanen Oskari
Karhinen Kasperi
Kärsämä Eino
Kartaslammi Konsta
Keinänen Jere
Kettunen Alvar
Koponen Iikka
Koponen Leevi
Koponen Toivo Otso Elmeri
Koponen Veikko
Laaksonen Erik
Leinonen Joel
Lintu Noel
Löhönen Aleksi
Martiskainen Paulus
Matrosov Vsevolod
Mertanen Uljas
Nevolin Martin
Olasoji Ville
Onttinen Paulus
Paavola Aaro
Pärjälä Arttu
Partanen Aku
Paukkonen Rian
Pehkonen Eeli
Pernu Rasmus
Pyykönen Väinö
rissanen Peetu
Rovamaa Samuel
Suhonen Veikko
Suihkonen Leo
Talvio Hugo
Tanskanen Eetu
Tervo Eemil
Tiikkaja Casey
Tiili Matias
Tiilikainen Alpo
Tiilikainen Aleksi
Utriainen Eemeli
Väänänen Viljami
Väätäinen Eino
Valtola Akseli
Vepsäläinen Aatu
Weisell Sisu
Halonen Anton
Heikkinen Veini
Martiskainen Eelis M

Toimihenkilöt