KUPS RY:N ARVOT

Suvaitsevaisuus
Opetamme lapsia ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta, niin itsessään kuin toisissa ihmisissä. Tuemme lasten ja nuorten kasvua reiluiksi kavereiksi, ketään ei kiusata eikä jätetä porukan ulkopuolelle. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kaikki otetaan mukaan.


Urheilullisuus ja terveet elämäntavat
Kannustamme lapsia urheilun pariin, innostamme heitä liikkumaan ja tarjoamme siihen mahdollisuuden. Kasvatamme heitä terveisiin elämäntapoihin; kullekin ikäryhmälle sopiva harjoittelu, oikea ravinto ja riittävä lepo luovat perustan urheilulliselle elämälle ja menestykselle. Emme hyväksy päihteiden käyttöä vaan kannustamme nuoria päihteettömyyteen.


Tavoitteellisuus
Kannustamme lapsia toimimaan yritteliäästi ja määrätietoisesti päämäärän saavuttamiseksi. Kehitämme jatkuvasti niin seuraa kuin valmennusta niin, että voimme tarjota junioreille mahdollisuuden kehittyä huippu-urheilijoiksi. Tuemme ja kannustamme lahjakkaita pelaajia myös juniorivuosien jälkeisissä tavoitteissaan.

Visio
Kuopion Palloseura ry:n tavoitteena on iloinen, hyvinvoiva, liikunnallinen ja yhteistyökykyinen lapsi ja nuori.
KuPS mahdollistaa elämänmittaisten tarinoiden syntymisen panostamalla erityisesti pelaajiensa kehittymiseen ja hyvinvointiin.
Samalla seuran toiminta kohdistuu ympäröivään yhteiskuntaan hyvän elämän ja terveiden elämäntapojen toteuttajana.


KUPS RY:N KYMMENEN KELTAISTA LUPAUSTA

Seurajohdolle

 • Tuemme seuramme valmentajia ja toimihenkilöitä
 • Pyrimme ottamaan kaikkien mielipiteet huomioon kehittäessämme seuraa
 • Hoidamme omat tehtävämme täsmällisesti
 • Noudatamme Palloliiton eettisiä suosituksia liittyen nuorten pelaajien seurasiirtoihin
 • Toimimme seuramme arvojen ja strategian mukaisesti
 • Suunnitelmallisuus on meille tärkeää
 • Tiedostamme olevamme seuramme jäsenistöä varten
 • Kannustamme pelaajiamme opiskelemaan ahkerasti
 • Pidämme jäsenistömme ajan tasalla seuraamme koskevista tärkeistä asioista
 • Huolehdimme, että toimihenkilömme saavat tarvittavan koulutuksen toimeensa

Toimihenkilölle

 • Olen pelaajiani varten
 • Innostan ja kannustan pelaajiani rohkeisiin suorituksiin kentällä
 • Luon joukkueelle turvallisen ympäristön harrastaa
 • Toimin aina rehellisesti, sillä Fair Play kuuluu toimintatapoihimme
 • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus kuuluvat toimintatapoihini
 • Pyrin koko ajan kehittymään toimessani
 • Noudatan seuramme sääntöjä
 • Pelaajien kanssa toimiessani en käytä päihteitä
 • Innostan pelaajiani liikkumaan riittävästi myös joukkuetoiminnan ulkopuolella
 • Ohjaan pelaajiani syömään oikein ja muistutan myös riittävän levon merkityksestä urheilijalle


Pelaajalle

 • Huolehdin koulutyöni moitteettomasti
 • Harjoittelen ja pelaan aina hyvällä asenteella
 • Harjoittelen ja pelaan aina reilusti
 • Kehittymisen ehdoton edellytys on omatoiminen harjoittelu
 • Kunnioitan pelikavereitani ja vastustajiani
 • Hyväksyn erilaisuuden
 • Muistan käyttäytymissäännöt ja toimin niiden mukaan
 • Riittävä ravinto ja lepo vievät minua eteenpäin urheilijana
 • Päihteet eivät kuulu urheiluun
 • Huolehdin itse varusteistani

Vanhemmalle

 • Tuen ja kannustan lapseni harrastusta
 • Käyttäydyn kentän laidalla asiallisesti
 • En arvostele omia pelaajiamme, vastustajiamme enkä tuomareita
 • Pysyn pois vaihtopenkkialueelta pelien aikana
 • Annan valmentajille työrauhan harjoitusten ja pelien aikana
 • En esiinny päihtyneenä, enkä myöskään tupakoi seuran tapahtumissa
 • Aikuisten asiat käsitellään aikuisten kesken
 • Muistan, että harrastus on ensisijaisesti lastani varten
 • Tiedostan, että lapseni tarvitsee vähintään 2-3 h päivässä liikuntaa sisältäen koululiikunnan ja –matkat
 • Ohjaan lastani oikeanlaisiin ravintotottumuksiin


               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai