TUKEA HARRASTUKSEEN

KuPS ry stipendi (Stipendi päätökset tekee KuPS ry:n hoitokunta)

KuPS ry tukee juniori-jalkapalloa stipendien muodossa. 2012-2021 olemme jakaneet n. 80.000 euroa sosiaalisin, taloudellisten ja taidollisin perustein.

Hakuohje stipendeille
1. Joukkueenjohtaja tekee hakemuksen KuPS ry:n hoitokunnalle ja allekirjoittaa sen. Vanhemmat eivät siis hae stipendiä vaan joukkue.
2. Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot, muuten vapaamuotoinen.
- pelaajan nimi ja joukkue
- perustelut stipendin saamiselle
- haettava summa, käyttötarkoitus ja stipendihakemusta koskevat pelaajan laskut

3. Hakemus toimitetaan kirjallisesti KuPS:n toimistolle (Kaartokatu 6) suljetussa kuoressa maininnalla KuPS ry hoitokunta / stipendit.
4. Saatuaan hakemuksen Hoitokunta konsultoi KuPS ry:n valmennusjohtoa pelaajan ns. peliuran osalta.
5. KuPS ry:n hoitokunta käsittelee hakemuksen sekä hyväksyy ja määrittää stipendin suuruuden, KuPS ry:n toimihenkilöt ei tähän päätökseen osallistu. Käsittelyaika voi olla useita viikkoja KuPS ry:n hoitokunnan kokousten päivämääristä riippuen.
6. Päätöksen jälkeen mahdollinen stipendi maksetaan hoitokunnalle toimitetuilla laskuilla.
7. Stipendi käytetään pelaajan kuluihin hakemuksen ja / tai päätöksen (toimitettujen laskujen) mukaisesti.


SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee taloudellisesti haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille, joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Unelmista totta -harrastustukea myönnetään ensisijaisesti kuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin yhteistyössä Kuopion Kaupungin kanssa. Olethan tarvittaessa yhteydessä koulun kuraattoriin. Lue lisää: www.unelmista.fi. Lisätietoja: unelmista@sos-lapsikyla.fiPuijon Pallo (PuPa) on perustanut hyväntekeväisyysrahaston, jonka varoista jaetaan avustuksia nuorille vähävaraisille kuopiolaisille jalkapalloilijoille ja näin pyritään tukemaan heidän urheiluharrastustaan. Avustuksia myönnetään varustehankintoihin, ottelu- ja turnausmatkojen kustannuksiin tai lisenssikuluihin.

Varoja kerättiin hyväntekeväisyyshuutokaupalla PuPa:n superviikonlopun aikana 2013. Huudettavana oli esim. huippupelaajien pelipaitoja. Lisäksi huudettavana oli Sokos Hotel Tahkon mökki ja golf -paketti, johon sisältyi 10 hengen golfhuvila viikonlopuksi (pe-su). Pakettiin kuului myös 8 pelilippua, jotka lahjoitti Tahko Golf Glub Oy. Huutokaupasta saadut varat 4300 € siirrettiin lyhentämättöminä PuPa:n rahastoon.

Osuuspankki on lahjoittanut rahastoon 1000 € pohjakassaksi. Esiintyjävälitys Turpatalli Oy ja Roll Risteilyt ovat mukana tekemässä hyvää ja lahjoittivat molemmat 1000 €, yhteensä 2000 €. Suomen Palloliitto on omalta osaltaan tukenut PuPa:n rahastoa lahjoittamalla 500 €.

Avustusta voivat hakea jalkapallojoukkueet nimetyille pelaajille. Anomuksen tekee joukkueenjohtaja/valmentaja tai muu johtohenkilö. Vapaamuotoisessa anomuksessa tulee näkyä tukea tarvitsevan nimi ja syntymäaika, seura, joukkue/ikäluokka, lyhyt selvitys taloudellisesta tarpeesta sekä anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa.

Anomus lähetetään sähköpostilla seuran puheenjohtajalle tai sihteerille
puheenjohtaja@puijonpallo.fi tai sihteeri@puijonpallo.fi
Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Jopa 168 000 lasta ja nuorta on köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa Suomessa. Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Vuonna 2015 ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista.
Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 58 paikallisyhdistystä. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan.
Kuopion alueen paikallisyhdistys
HakulomakkeetKuopion ev.lut. seurakuntien kautta perheet voivat hakea kirkon diakoniarahaston kanavoimaa Tukikummien avustusrahaa lapsen harrastusmaksuihin. Tukikummit
Ensin tulee olla yhteydessä seurakuntien diakoniakeskukseen ja diakoniatyöntekijöiden kautta voi hakea tukikummirahaa.
Kuopion seurakunnat apua-ja-tukea sivusto


HOPE - HOPE-yhdistys
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi 2009 perustajiemme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, ja toimimme 17 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.


Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin.
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sivustolta löytyvät puhelinnumerot ja yhteystiedot

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai