TUKEA HARRASTUKSEEN

KuPS ry stipendi (Stipendi päätökset tekee KuPS ry:n hoitokunta)

KuPS ry tukee juniori-jalkapalloa stipendien muodossa. 2012-2021 olemme jakaneet n. 80.000 euroa sosiaalisin, taloudellisten ja taidollisin perustein.

Hakuohje stipendeille

1.Joukkueenjohtaja tekee hakemuksen KuPS ry:n hoitokunnalle ja allekirjoittaa sen. Vanhemmat eivät voi stipendiä hakea vaan ainoastaan joukkue.
2. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot

  • pelaajan nimi ja joukkue
  • perustelut stipendin saamiselle
  • laskukopiot joihin stipendiä haetaan
  • kopiot voi toimittaa myös sähköisesti avustushakemukset@juniorikups.fi

3.Stipendit kohdistetaan peruskuluihin joista lisenssimaksut ovat aina ensisijalla sillä lisenssimaksujen maksu on edellytys joukkueessa mukana olemiselle. Muita kohteita ovat kk- ja varustemaksut tai virallisten otteluiden pelimatkakulut (bussi/majoitus) sekä korkeintaan kotimaan turnaukset (enintään yksi hakemus pelikaudessa). Ulkomaan turnauksiin ei stipendejä myönnetä.

4.Hakemus toimitetaan kirjallisesti KuPS:n toimistolle os. Kaartokatu 6, Kuopio suljetussa kuoressa maininnalla KuPS ry hoitokunta / stipendit. Toimistolta hakemus laitetaan eteenpäin hoitokunnalle. Hakemuksen voi myös sovittaessa toimittaa suoraan hoitokunnalle, tätä voi kysyä sähköpostilla avustushakemukset@juniorikups.fi

5.Saatuaan hakemuksen hoitokunta konsultoi KuPS ry:n valmennuksen johtoryhmää pelaajan peliuran osalta

6.KuPS ry:n hoitokunta käsittelee hakemuksen ja hyväksyttyään sen määrittelee stipendin suuruuden. KuPS ry:n toimihenkilöt tai työntekijät eivät osallistu tähän päätöksentekoon. Stipendit käsitellään aina kalenterikuukauden ensimmäisellä täydellä viikolla.

7.Päätöksen jälkeen mahdollinen stipendi maksetaan hoitokunnalle toimitetuilla laskuilla, summaa ei siis makseta joukkueen tilille vaan ainoastaan laskuja vastaan. Laskussa on käytävä ilmi mihin tarkoitukseen summa on laskutettu (kuukausimaksut, tietty pelimatka ja sen kustannukset, lisenssilasku).

8.Pelaajalle voi hakea yhdelle laskulle stipendiä vain yhdestä paikasta. Jos hoitokunta myöntää stipendin laskulle joka on jo maksettu jonkin toisen tahon puolesta (pl vanhemmat) ei stipendiä myönnetä.

9.Jos huoltajat ovat jo ehtineet maksaa laskun johon on myönnetty stipendi palautetaan vanhempien maksu takaisin jos pelaajalle ei ole muita erääntyneitä laskuja. Jos pelaajalla on erääntyneitä laskuja käytetään huoltajien maksama raha niihin. Tästä ilmoitetaan huoltajille jo stipendinhakuvaiheessa.SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee taloudellisesti haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille, joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Unelmista totta -harrastustukea myönnetään ensisijaisesti kuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin yhteistyössä Kuopion Kaupungin kanssa. Olethan tarvittaessa yhteydessä koulun kuraattoriin. Lue lisää: www.unelmista.fi. Lisätietoja: unelmista@sos-lapsikyla.fiPuijon Pallo (PuPa) on perustanut hyväntekeväisyysrahaston, jonka varoista jaetaan avustuksia nuorille vähävaraisille kuopiolaisille jalkapalloilijoille ja näin pyritään tukemaan heidän urheiluharrastustaan. Avustuksia myönnetään varustehankintoihin, ottelu- ja turnausmatkojen kustannuksiin tai lisenssikuluihin.

Varoja kerättiin hyväntekeväisyyshuutokaupalla PuPa:n superviikonlopun aikana 2013. Huudettavana oli esim. huippupelaajien pelipaitoja. Lisäksi huudettavana oli Sokos Hotel Tahkon mökki ja golf -paketti, johon sisältyi 10 hengen golfhuvila viikonlopuksi (pe-su). Pakettiin kuului myös 8 pelilippua, jotka lahjoitti Tahko Golf Glub Oy. Huutokaupasta saadut varat 4300 € siirrettiin lyhentämättöminä PuPa:n rahastoon.

Osuuspankki on lahjoittanut rahastoon 1000 € pohjakassaksi. Esiintyjävälitys Turpatalli Oy ja Roll Risteilyt ovat mukana tekemässä hyvää ja lahjoittivat molemmat 1000 €, yhteensä 2000 €. Suomen Palloliitto on omalta osaltaan tukenut PuPa:n rahastoa lahjoittamalla 500 €.

Avustusta voivat hakea jalkapallojoukkueet nimetyille pelaajille. Anomuksen tekee joukkueenjohtaja/valmentaja tai muu johtohenkilö. Vapaamuotoisessa anomuksessa tulee näkyä tukea tarvitsevan nimi ja syntymäaika, seura, joukkue/ikäluokka, lyhyt selvitys taloudellisesta tarpeesta sekä anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa.

Anomus lähetetään sähköpostilla seuran puheenjohtajalle tai sihteerille
puheenjohtaja@puijonpallo.fi tai sihteeri@puijonpallo.fi
Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Jopa 168 000 lasta ja nuorta on köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa Suomessa. Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Vuonna 2015 ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista.
Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 58 paikallisyhdistystä. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan.
Kuopion alueen paikallisyhdistys
HakulomakkeetKuopion ev.lut. seurakuntien kautta perheet voivat hakea kirkon diakoniarahaston kanavoimaa Tukikummien avustusrahaa lapsen harrastusmaksuihin. Tukikummit
Ensin tulee olla yhteydessä seurakuntien diakoniakeskukseen ja diakoniatyöntekijöiden kautta voi hakea tukikummirahaa.
Kuopion seurakunnat apua-ja-tukea sivusto


HOPE - HOPE-yhdistys
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi 2009 perustajiemme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, ja toimimme 17 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.


Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin.
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sivustolta löytyvät puhelinnumerot ja yhteystiedot

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai