Hyvä veto!

EAKR -Hanke

Kuopion ja Pohjois-Savon kilpailukyvylle on tärkeää pystyä huolehtimaan alueella olevien yritysten mahdollisuuksista saada osaavaa työvoimaa. Erityisesti pk-yritysten mahdollisuudet rakentaa uudenlaisia yhteistyöverkostoja, viestiä ja markkinoida ammattimaisesti omasta toiminnastaan eri medioissa ja kanavilla, testata omia uutuustuotteitaan ja palvelujaan riskittömästi erilaisille käyttäjäryhmille ovat rajalliset.

Hyvä veto -hankkeessa KuPS ry rakentaa yhteistyöverkoston ja sen myötä tuoreen, alueen pk-yrityksiä kokoavan palveluekosysteemin, missä yrityksillä on mahdollisuus olla mukana innovoimassa, kehittämässä ja testaamassa monipuolisesti omia tuotteitaan ja palvelujaan eri vuodenaikoina järjestettävissä jalkapallotapahtumissa. Tapahtumista riippuen niiden osallistujat vaihtelevat pienistä juniorijalkapalloilijoista aikuisiin harrastejalkapalloilijoihin tai esim. eri organisaatioiden toimihenkilöihin, joten mukaan sitoutuvilla yrityksillä on mahdollisuus valita omalle toimialalleen sopivimmat osallistumisen kohteet. Markkinointialue kattaa koko Suomen ja odotettavissa on jalkapalloon liittyviä vuosittaisia ”turisteja” jopa tuhansia. Tavoitteena on kasvattaa palveluekosysteemissä mukana olevien yritysten tuotevalikoimaa, asiakaskuntaa ja pitkällä tähtäimellä tuoda positiivista kasvua myös liikevaihtoon.

Käytännössä KuPS ry järjestää vuotuiset jalkapallotapahtumat, joiden yhteydessä palveluekosysteemin toimijat voivat toteuttaa omaa yritystoimintaansa. Ekosysteemi itsessään ei ole osallisena varsinaisten jalkapallotapahtumien järjestelyissä, vaan yrityksille avataan mahdollisuus osallistua tapahtumien ympärillä toteutettavaan liiketoimintaan aikaisempaa organisoidummin ja riskittömämmin.

Hyvä veto -hankkeen tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. yhteistyöverkoston rakentaminen ja jalkapallon ympärille rakentuvan palveluekosysteemin kehittäminen
  2. palveluekosysteemin osaamisen kasvattaminen, uusien palvelumallien ja tuotteiden innovointi ja pilotointi
  3. tiedolla johtaminen - kehittämisen aikana saatujen kokemusten ja kerätyn palautteen perusteella toiminnan säännöllinen analysointi ja tulosten perusteella tehtävät korjausliikkeet
  4. yhteinen ja monikanavainen viestintä ja markkinointi edistämään palveluekosysteemin tavoitteita ja lisäämään Kuopion alueen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä

Toiminnan tuloksena syntyy uudenlainen KuPS ry:n, Kuopion kaupungin, alueen pk-yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden muodostama kehittyvä palveluekosysteemi, mikä tarjoaa uudenlaisia tuotteita ja palveluja KuPS ry:n organisoimien jalkapallotapahtumien yhteydessä. Palveluekosysteemissä mukana olevien kumppaneiden yhteistyöllä kehitämme Kuopion alueesta kiinnostavan, laadukkaan ja palveluiltaan erinomaisen jalkapallotapahtumien kohteen, minne halutaan tulla vuosittain yhä uudelleen.

Pohjois-Savon väestömäärä tulee tuoreimpien ennusteiden mukaisesti pienenemään vuoteen 2040 mennessä jopa yli seitsemällä prosentilla. Ainoastaan Kuopion kaupunkialue pystyy kasvattamaan asukasmääräänsä. Oppilaitosten, erityisesti yliopiston vaikutus Kuopion positiiviselle kasvulle on merkittävä. Ennuste pohjautuu pitkälti siihen oletukseen, että tänne tulevat opiskelijat myös valmistumisensa jälkeen työllistyvät alueelle. Aktiivisia tekoja, joilla tänne muuttavat opiskelijat myös jäävät pysyvästi osaksi alueellista työvoimaa ja ryhtyvät myös yrittäjiksi tarvitaan nyt ja lähitulevaisuudessa nykyistä enemmän. Tarvitaan myös uudenlaisia toimintamalleja, joilla Kuopio ja Pohjois-Savo näyttäytyvät houkuttelevana, kehittyvänä alueena. Nyt rakennettava palveluekosysteemi tuo uudenlaisen mahdollisuuden yhdistää maailman suosituin urheilulaji, Suomen 4. suurin jalkapalloseura, Kuopion kaupungin jalkapallon ympärille tekemät panostukset ja alueen elinkeinoelämän tarpeet ja osaaminen yhteiseksi hyväksi ja markkinoida sitä ammattimaisesti monikanavaisesti ympäri maan.

KuPS ry tulee kiinnittämään hankkeessa kehitettävän palveluekosysteemin ja siihen liittyvän yhteistyöverkoston pysyväksi osaksi oman organisaationsa toimintaa. Ekosysteemi ei ole kiinteä tuote, vaan jatkuvasti ajassa elävä toimintamalli, mitä tulee kehittää ja uudistaa. Toimintaan liittyy kiinteästi alueen ja sen toimijoiden tunnettavuuden ja kiinnostavuuden lisääminen aktiivisella ja monikanavaisella viestinnällä ja markkinoinnilla. Hankkeen tuloksena saatua osaamista ja onnistuneita käytäntöjä jaetaan uusien toimijoiden hyödynnettäväksi. Tavoitteena on lisätä alueellista hyvinvointia ja elinvoimaa lisäämällä pk-yritysten toimintaedellytyksiä tarjoamalla niille uudenlaisia alustoja kehittää tuotteita ja palveluja jalkapallotapahtumiin osallistuvien hyödynnettäväksi. Tällä hankkeella monipuolistetaan niitä alueellisia keinoja, joilla Kuopio ja laajemmin koko Pohjois-Savo taistelee oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Meidän tulee yhteisesti tehdä kaikkemme, jotta tänne halutaan tulla, täällä viihdytään, pysytään ja täällä on myös hyvä yrittää. Vieraanvaraisuus, savolainen lupsakkuus, hyvät palvelut, yhteistyöverkostot ja yrittäjämyönteisyys ovat niitä toimintoja, joista meidät tulee tunnistaa. Hyvä veto -hanke edistää omalta osaltaan juuri näitä teemoja.

Kesto: 1.1.2024 - 31.12.2026
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon ELY-keskus

Lisätietoja:

Jouni Pitkänen
jouni.pitkanen@juniorikups.fi
044-5110889

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai